Apua lakiasioissaPalvelutPetter KavoniusOikeistieteellistä tuotantoaBloginiReferenssitYhteystiedot
Lakiasiat Petter Kavonius Ky - Oikeustieteen tohtori ja yleisen oikeustieteen dosentti avustaa ja konsultoi kaikissa lakiasioissa.
Oikeistieteellistä tuotantoa

Eettinen psyyke ja oikeusperiaatteet / Petter Kavonius. Aineisto: artikkeli kausijulkaisussa Julkaisussa: Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. - Hki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1903-. - . - ISSN 0023-7353. - . 99 (2001) : 3, s. 502-508. –

Oikeusperiaatekin velvoittaa! : tutkimus oikeusperiaatteen velvoittavuuden ja voimassaolon perusteista / Petter Kavonius. Aineisto: kirja Julkaistu: Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 2001

Oikeusperiaatteet ja vakavasti otetut oikeudet / Petter Kavonius. Aineisto: artikkeli kausijulkaisussa Julkaisussa: Lakimies. - Hki : Suomalainen lakimiesyhdistys. - . - ISSN 0023-7353. - . 102 (2004) : 1, s. 95-98. –

Tarpeidenmukainen oikeusperiaateajattelu : tutkimus oikeusperiaateajattelun viehätysvoiman perusteista / Petter Kavonius. Aineisto: kirja Muu ilmiasu: Myös verkkojulkaisuna. www.lakimies.org Julkaistu: Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003.

Työllisyyden edistämisen supernormi : tutkimus työllisyyden edistämisestä laintulkinnassa / Petter Kavonius. Aineisto: kirja Julkaistu: [Helsinki] : Teollisuusalojen neuvottelukunta : Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, 2005.

Kavonius, Petter ja Vepsä, Iisa: Tämän päivän juristin ajattelun juurista roomalaisessa antiikissa. Aineisto: artikkeli kausijulkaisussa Julkaisussa: Oikeus. - Hki : Suomen demokraattiset lakimiehet Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys. - . - ISSN 0356-4037. - . 31 (2002) : 1, s. 71-86. -

Vastaperiaateajattelu ja oikeusmurhan skeema oikeustapauskommentaarin valossa esitettynä / Petter Kavonius. Aineisto: artikkeli kokoomateoksessa Julkaisussa: Oikeustieteen tutkija- ja jatkokoulutuspäivät III oikeustieteen tutkija- ja jatkokoulutuspäivät 6.-8.6.2002, Savonlinna. - Joensuu : Joensuun yliopisto 2002. - Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja ; 2. - . - ISBN 952-458-213-9. - . , s. 43-51

Velvoittava optimointikäsky : tutkimus oikeusperiaatteen voimassaolon perusteista / Petter Kavonius. Aineisto: kirja Julkaistu: Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000

Yksityiselämän suoja ja julkisen päätöksenteon taustapremissit / Petter Kavonius. Aineisto: artikkeli kokoomateoksessa Julkaisussa: Säädöksiä, systematiikkaa vai ihmisoikeuksia?. - Lappeenranta : Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2004. - Acta Universitatits Lappeenrantaensis ; 203. - . - ISBN 951-764-997-5. - . , 276-290

Eduskunnan kirjastosta lainattavissa kaikki edellä mainitut julkaisut

Copyright (c) 2011 Lakiasiat Petter Kavonius Ky - design ja toteutus ER-tuki, Lohja