Apua lakiasioissaPalvelutPetter KavoniusBloginiReferenssitYhteystiedot
Lakiasiat Petter Kavonius Ky - Oikeustieteen tohtori ja yleisen oikeustieteen dosentti avustaa ja konsultoi kaikissa lakiasioissa.
ReferenssitEsimerkkejä hoitamistani asioista 


PERUSTEETTOMAT RAHAVAATIMUKSET TORJUTTU

Seinäjoen käräjäoikeuden asiassa 04/1597 kunta ja perintätoimisto olivat vaatineet suoritusta päämieheltäni. Useiden kirjelmien jälkeen päämieheni vastapuoli luopui vaatimuksista ja velvoitettiin oikeuden päätöksellä korvaamaan päämieheni oikeudenkäyntikuluja. Käräjäoikeuden ratkaisusta ei kukaan valittanut, se siis tuli lainvoimaiseksi.

Forssa-Loimaan käräjäoikeudessa asianajaja peri laskuaan päämieheltäni. Tuomiossa 07/1866 katsottiin, että päämieheni oli laskusta jo sen verran maksanut kuin on kohtuudella vaadittavissa. Lainvoimainen.

Tulin Helsingin hovioikeudessa käsitellyssä asiassa S 00/564 päämieheni asiamieheksi vasta hovioikeusvaiheessa. Hovioikeus alensi käräjäoikeuden päämieheni maksettavaksi tuomitseman sadan miljoonan markan korvauksen viiteen miljoonaan. Äänestyksessä vähemmistöön jäänyt puheenjohtaja olisi hylännyt koko korvausvaatimuksen. Lainvoimainen.

Helsingin käräjäoikeuden asiassa R 10/1049 oksien ja pienten puiden katkomisen vuoksi vahingonteosta syytetyltä päämieheltäni Helsingin kaupunki vaati lähes 30.000 euroa. Siitä tuomittiin kuitenkin pieni osa, noin 1000 euroa.

Finnvera sekä kauppa- ja teollisuusministeriö vaativat Kajaanin käräjäoikeudessa käsitellyssä petosasiassa R 07/494 päämiestäni yhteisvastuulliseksi noin 500.000 euron korvauksista tilanteessa, jossa hän ainoana varallisuutta ja vakituiset tulot omaavana olisi joutunut koko summan suorittamaan. Käräjäoikeus tuomitsi hänelle tuosta vaatimuksesta 10 %:n henkilökohtaisen osuuden muusta vastuusta vapauttaen. Korvaus ja sen peruste säilyivät hovioikeudessa, mutta äänestyksessä 2-1 olisi yksi tuomari vapauttanut päämieheni kaikista häneen kohdistuneista vaatimuksista kokonaan. Ei valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen.

TALOUSRIKOSASIOISSA SYYTTEET NURIN

Kauhajoen käräjäoikeus talousrikosasiassa R 07/96 hylkäsi kaikki päämieheeni kohdistuneet vaatimukset. Lainvoimainen.

Tampereen käräjäoikeus tuomitsi talousrikosasiassa R 09/478 valtion maksamaan päämieheni oikeudenkäyntikulut, kun syyttäjä puolustuksen pyytämien asiantuntijoiden lisäkuulustelujen jälkeen luopui syytteistä oikeudenkäynnin kestäessä.

MUISSA RIKOSASIOISSA SYYTTEET NURIN

Helsingin käräjäoikeus vapautti päämieheni häntä vastaan nostetusta syytteestä väärästä ilmiannosta asiassa R 09/790. Lainvoimainen.

Päämiestäni syytettiin Lohjan käräjäoikeudessa asiassa R 09/42 hänen lastensa asioita hoitaneen sosiaalityöntekijän laittomasta uhkauksesta ja virkamiehen vastustamisesta. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet. Sosiaalityöntekijä valitti hovioikeuteen, mutta luopui valituksesta, jonka jälkeen käräjäoikeuden tuomio lainvoimaistui. Sittemmin hallinto-oikeus ja kunnan valituksen jälkeen Korkein hallinto-oikeus (dnro 2368/2/09) katsoivat sosiaalityöntekijän esteelliseksi päämieheni asioita hoitamaan.

VAPAUDEN TURVAAMINEN

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellyssä asiassa R 09/3674 päämiestäni syytettiin useasta talousrikoksesta. Syyttäjä vaatii pitkää ehdotonta vankeusrangaistusta. Käräjäoikeus hylkäsi osan syytteistä ja suuren osan vahingonkorvausvaatimuksista, ja rangaistus oli ehdollinen vankeusrangaistus. Päämieheni päätti hyväksyä tällaisenakin vääränä pitämänsä tuomion, koska syyttäjä ei lähtenyt valittamaan hovioikeuteen, ja pitkän käsittelyn jälkeen vihdoin ”löysässä hirressä roikkuminen” loppui, eli tuomio lainvoimaistui.

Satakunnan käräjäoikeudessa asiassa R 10/1273 päämiestäni syytettiin yli 50 petoksesta tai törkeästä petoksesta. Syytteistä ja korvausvaatimuksista oikeus hylkäsi noin puolet kuten myös syyttäjän vaatimuksen ehdottomasta vankeusrangaistuksesta. Päämieheni päätti hyväksyä tällaisenakin vääränä pitämänsä tuomion, koska syyttäjä ei lähtenyt valittamaan hovioikeuteen, ja pitkän käsittelyn jälkeen vihdoin ”löysässä hirressä roikkuminen” loppui, eli tuomio lainvoimaistui.

LIIKETOIMINTAKIELTO NURIN

Asiassa R 10/7575 Helsingin käräjäoikeudessa syyttäjä oli vaatinut päämiehelleni rangaistusta törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä liiketoimintakieltoa. Tuomiossa käräjäoikeus katsoi, että puutteet kirjanpidossa ja päämieheni toiminta niiden taustalla ei oikeuta pitämään tekoa törkeänä tai liiketoimintakiellon määräämistä oikeutettuna. Lainvoimaistunut.

Helsingin hovioikeudessa käsitellyssä asiassa R 09/2096 päämiehelleni käräjäoikeudessa määrättyä liiketoimintakieltoa haettiin nurin valituksella, jonka seurauksena päämieheni liiketoimintakielto kumottiin.

TALOKAUPPARIITELYÄ

Vaasan hovioikeuden tuomiossa hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi kanteen, jolla päämieheni oli velvoitettu kiinteistön myyjänä maksamaan ns. salatusta virheestä hinnanalennusta noin 40.000 markkaa. Hovioikeus muutti aiempaa ratkaisulinjaansa sille esittämäni vahingosta rikastumisen kieltoa koskevan argumentaation mukaisesti. Ratkaisussa KKO:2000:18 Korkein oikeus säilytti tämän tuomion.

OIKEUDENMUKAISUUTTA MAANJAOSSA

Maaoikeusasiassa Hämeenlinnan käräjäoikeudessa asiassa M 09/877 maaoikeus palautti päämieheni vaatimuksesta asian uuteen toimitukseen toimituksessa tapahtuneiden virheiden ja puutteiden tähden.

MEDIA TUOMITSI, OIKEUS VAPAUTTI

Helsingin hovioikeuden ratkaisussa diaarinrossa R 99/1854 päämiehelleni käräjäoikeudessa tuomittu markkinointirikostuomio palautettiin takaisin käräjäoikeuteen käsiteltäväksi käräjäoikeuden rikottua oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä tuon yksittäisen syytteen osalta. Käräjäoikeus oli kuitenkin hylännyt päämieheeni kohdistuneet syytteet törkeästä petoksesta ja rahankeräysrikoksesta oikeudenmukaisessa menettelyssä. Myös syyte markkinointirikoksesta hylättiin palautuksen jälkeisessä käsittelyssä, ja hylätyt syytteet tulivat lainvoimaisiksi kaataen samalla kokonaan mediassa laajalti esitetyt väitteet ”veteraanikeräyshuijauksesta” ja ”Suomen törkeimmästä huijauksesta”.

Oulun käräjäoikeus vapautti 14.12.2009 ankaralla eristyksellä ”kovennetussa” tutkintavankeudessa olleen päämieheni vapaalle jalalle, vaikka syyttäjä ja tutkinnanjohtaja vastustivat ankarasti pelkkää eristyksen lieventämistäkin. Myös tässä WinCapitan asiassa media oli luonut hyvin negatiivisen käsityksen päämiestäni vastaan. Tässä vaiheessa jää nähtäväksi pystyykö päämieheni uusi puolustus säilyttämään päämieheni vapauden, kun minut siirrettiin tuon asian suhteen todistajareserviin.

RIKOKSEN UHRIEN PUOLESTA

Raaseporin käräjäoikeus tuomiolla 09/936 tuomitsi päämieheeni kohdistetusta pahoinpitelystä ja tappouhkauksesta syytetyn ja velvoitti hänet maksamaan päämiehelleni korvauksia. Lainvoimainen.

Helsingin käräjäoikeuden käsittelemässä jutussa R 09/1815 päämieheni katsottiin joutuneen perättömän lausuman uhriksi, ja syytetty tuomittiin rikoksesta ja maksamaan päämiehelleni korvauksia. Lainvoimainen.

LAPSEN JA VANHEMMAN YHTEISELÄMÄ TURVATTU

Sosiaaliviranomaiset estivät 15-vuotiaan nuoren yhteiselämän äidin ja sisarustensa kanssa pakkosijoittamalla hänet ns. koulukotiin. Toimin asiassa huostaanoton lopettamista vaativan äidin avustajana Helsingin hallinto-oikeudessa, joka lopetti päätöksellä 10/0122/6 nuoren ”sosiaalivankeuden” katsomalla sijoittamisen kotiin äidin luokse parhaaksi vaihtoehdoksi.

Hovioikeusvaiheessa minulle tulleessa asiassa (Itä-Suomen hovioikeus S 09/551) hovioikeus muutti päämieheni vastapuolen käräjäoikeudessa lävitse saamat valvotut tapaamiset laajoiksi valvomattomiksi tapaamisiksi lyhyellä valvotulla siirtymäajalla. Vastapuolen saaman valitusluvan perusteella asia tuli Korkeimman oikeuden käsiteltäväksi, joka myös hylkäsi vastapuolen vaatimukset valvotuista tapaamisista lyhyttä valvottua siirtymäaikaa lukuun ottamatta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiolla 11/5486 vahvistettiin päämieheni vaatimuksesta hänen 2-vuotiaan tyttärensä suhteen laajat tapaamisoikeudet ja yhteishuoltajuus, kun vastapuolella äiti vastusti yhteishuoltajuutta ja hyväksyi vain alle vuorokauden mittaiset tapaamiset. Valitus vireillä.

Lohjan kaupungin sosiaaliviranomaiset olivat neuvotteluiden ja Helsingin hallinto-oikeudelle (asiassa 02330/11/6131) esitetyn kirjelmän jälkeen peruuttaneet hakemuksen huostaan ottamisesta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, mikä mahdollisti päämieheni ja hänen lastensa yhteiselämän.

ONGELMIEN ENNALTA VÄLTTÄMINEN

Olen aina pitänyt ensisijaisena konsultoida päämiehiäni kaikessa toiminnassa siten, että ongelmia vältetään. Ongelmien syntyminen tulee estää. Usein juristin puoleen käännytään, kun on jo ongelmia, joskus jo suuriakin. Silloin on tärkeätä, että ongelmat ratkaistaan ja uusien syntymisen riskit minimoidaan.

Kalliiden oikeudenkäyntien ja muiden riskien minimoimiseen olen pyrkinyt esimerkiksi konsultoidessani päämiehiäni yritystoiminnassa erilaisten asiakirjojen tekemisessä tai avustaessani päämiehiäni kuolinpesien jakamistilanteissa ja avioerojen jälkeen.

OIKEUDENKÄYNNIN ALKAMINEN EI ESTÄ SOVINTOA

Pitkän, kuluttavan ja epävarman oikeudenkäyntiprosessin estämiseksi sovintoja kannattaa usein tehdä vielä oikeudenkäyntien alettuakin. Espoon käräjäoikeuden asiassa L 07/8924 konkurssipesän päämieheeni kohdistuva vaatimus sovittiin. Helsingin käräjäoikeuden asiassa E 09/33266 sovimme tietokoneiden toimivuutta/maksuvelvollisuutta koskevan riidan. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asiassa S 09/3002448 sovittiin liikehuoneiston vuokraa koskeva asia.

Copyright (c) 2011 Lakiasiat Petter Kavonius Ky - design ja toteutus ER-tuki, Lohja